Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Organizácia komlóšskych Slovákov

 ÚLOHY ORGANIZÁCIE

 • Používanie a tým zachovanie slovenského jazyka,
 •  Pestovanie a zachovanie slovenskych tradícií a slovenskej kultúry,
 • Zastupovanie a ochraňovanie práv tu žijúcich Slovákov,
 • Združovanie Slovákov a usmerňovanie ich kultúrneho a spoločenského života,
 • Usporadúvanie slovenských podujatí pre miestných obyvateľov a okolia,
 • Navštevovanie slovenských podujatí v Maďarsku a okolitých štátoch (Slovensko, Rumúnsko, Srbsko),
 • Zbieranie a zachovanie duševných a vecných hodnôt predkov na videu, filme, v knihách, v národopisných zbierkách,

ČINNOSŤ

 • OKS združuje a organizuje kultúrny a spoločenský život komlóšskych Slovákov.
 • Podujatia organizuje v sloovenskom jazyku, tým poskytuje možnosť používania slovenského jazyka, slovenskich tradícií a slovenskej kultúry
 • Zachováva partnerské styki s miestnimy, okolitými a zahraničnými slovenskými organizáciami.

TRADIČNÉ AKCIE

 • Stretnutie dolnozemských Slovákov a klobásova súťažˇ(máj)
 • Deň slovenskej gastronómie (20. august)

Podujatia majú kultúrnu a gastronomickú zložku. Je o ne z roka na rok väčší záujem z mesta a z okolia ale aj z iných častí Maďarska a zo zahraničí.

 • Podujatia iného rázu

– Vedecké prednášky
– Literárne večierky slovenských spisovateľov
– Prezentácie pri vydaní publikácií
– Výstavy

 • Prezentácie komlóšskej gastronómie v Maďarsku aj v zahraničí.

 

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat