Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Nadácia Za komlóšskych Slovákov

Nadácia Za komlóšskych Slovákov sa založila v Slovenskom Komlóši pri miestnej slovenskej samospráve v roku 1999. Kľúčovou úlohou Nadácie za komlóšskych Slovákov je zachovanie, používanie a zdokonaľovanie slovenského materinského jazyka, identity. Nadácia pomáha zachovávať komlóšsko-slovenské zvyky, kultúrne dedičstvo a duchovnú kultúru tu žijúcich Slovákov. Dbá o utužovanie stykov medzi dolnozemskými Slovákmi a slovenskými komunitami v zahraničí.
Členovia kuratória nadácie sa snažia zorganizovať také podujatia, ktoré lákajú širokú verejnosť nielen zo Slovenského Komlóša, ale aj zo susedných slovenských dedín a zo zahraničia. Na podujatiach ponúkajú obecenstvu pestrý program na vysokej úrovni.

Členovia kuratória:
Anna Onrejová, predsedníčka
Anna Racsková Istvánová, podpredsedníčka
Zuzana Liborová
Michal Antal
František Zelman
Marianna Melegová Bajczerová
Ildika Zelmanová Klementová

Kontakty:
Adresa: 5940. Tótkomlóš, Marxova ul. č. 15.
Tel/fax: 68/462-076
E-mail: ondrejova.anna@gmail.com

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat