Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Slovenská Samospráva

 Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši

 

V našom meste pred voľbami na volebnú listinu sa hlásilo za Slováka 736 ľudí.
Za členov do Slovenskej samosprávy kandidovalo 7 osôb, na hlasovaní sa zúčastnilo 513 osôb. Počet hlasov spolu bolo: 1910, neplatných hlasov bolo 10.

Výsledok hlasovania:

Zuzana Lauková 430 hlasov, Alžbeta Tušková Boborová 410 hlasov, František Zelman 386 hlasov, Ondrej Matajsz 363 hlasov.

Členovia samosprávy:

Predsedníčka: Zuzana Lauková
Podpredseda: František Zelman
Členovia: Alžbeta Tušková Boborová, Ondrej Matajsz

 

Ciele a úlohy samosprávy na volebný cyklus:

  • Budeme dbať o harmonické spolunažívanie národností.
  • Chceme udržať dobré medzinárodné styky a zároveň ich rozšíriť aj v hospodárskej oblasti.
  • Podporujeme rozvojový plán nášho mesta.
  • Chceli by sme znovu zveľaďovať slovenské múzeá a národopisné zbierky
  • Slovenské vecné pamiatky, hodnoty a gastronómiu zaradíme medzi miestne turistické zaujímavosti.
  • Finančne podporíme mladých ľudí pri jazykovej skúške zo slovenčiny.
  • Chceme zlepšiť podmienky práce slovenských kultúrnych telies a civilných organizácií
  • Chceme zastupovať záujmy Dolnej zeme aj v slovenských celoštátnych vedúcich zboroch.
  • Zapojíme aj mládež do národnostnej práce.

Kontakt:
Adresa: Slovenská národnostná samospráva
                5940. Tótkomlóš, Marxova ul. č. 15.
Tel/fax: 68/462-076
E-mail: zsuzsanna.lauko@gmail.com

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat