Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Publikacie

 Videokazety:

Páračke (2003)

Svadba na Komlóši (2004)

Pestovanie kukurice (2005)


Prospekt:

Slovenský Komlóš (2005)


Knihy:

Juraj Dolnozemský: V okovách času (2005)

Komlóšske pochúťky (2007, 2008, 2009)

M. Francisci: Minulosť a prítomnosť našej dediny (2008)

M. Brna: Žiaľ, žiaľ. Žiaľ…mi je… (2008)

M. Szokolay: Básne a život (2009)

Ozdobná kultúra komlóšskych slovákov - Tkaniny, výšívkky, čepce (2012)

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat