Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Ochotnícke divadlo

Za začiatok slovenského ochotníckého divadla v Slovenskom Komlóši pokladáme rok 1907, ked ochotníci prvý raz zahrali celovečerné divadedelné predstavenie. Vtedy na javisko bola pripravená veselohra Jozefa Hollého KUBO, v réžii Ondreja Beňu. Pre počiatočné kroky Komlóšanov --podľa informácie Ondreja Kulíka-- je charakteristické, že sa uskutočnili ešte v súkromnom dome. Režisér hry dal mladým na nácvik svoj dom.
Známi režiséri boli: Judita Tomková, Pavel Hrivnák, Ilona Kostrová, Pavel Lauko, Ján Szincsok.
Divadelnú činnosť dospelých dopľňali predstavenia Slovenskej školy. V súčasnosti ročne usporiadajú pre žiakov divadelnú prehliadku ,,Deti Deťom", v Slovenskom Komlóši.
Ziaľ, slovenský ochotnícky divadelný súbor v roku 1966 zanikol. Po dlhšom čase sa táto činnosť rozprúdila, ked slovenský klubovníci prinakrúcaní filmu JADVIGIN VANKÚŠIK štatistovali.
Potom nakrútili na videokazety KOMLÓŠSKU SVADBU, PÁRAČKY, a PESTOVANIE KUKURICE staré zvyky Komlóšanov.
V roku 2007 z príležitosti 100-ho výročia na pokyn členov Organizácie komlóšskych Slovákov a za pomoci obyvateľov mesta bola usporiadaná výstava s názvom KOMLÓŠSKE DIVADELNÍCTVO VO FOTOGRAFIÁCH a stretnutie ochotníckych divadelníkov zo Slovenska, Srbska a Madarska.
Komlóšsky ochotníci v posledných rokoch nacvičili 3 jednoaktovky, ktoré úspešne predstavili v našich slovákmi obývaných mestách a dedinách, ako aj na Slovensku v Galante, Poprade, Jelšave a vo Vlachove, v Rumunskom Nadlaku, aj v Srbskej Pivnici.
V roku 2010 sa rozhodli predstaviť Páračky. Mladším, aby si vedeli predstaviť, ako to aj bolo: pri robote baviť sa, žartovať, klebetit, spomínať...
A starším, aby pamätali na svoju mladosť...
 

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat