Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Tanečný súbor Komlóš

Folklórny  súbor  Komlóš

Folklórny súbor Komlóš bol založený v roku 1949 s cieľom zachovávať a šíriť zvykoslovný a hudobný folklór dolnozemských Slovákov, uvádzať do života dedičstvo predkov.
Členov súboru vtedy usmerňovala Anna Medovarská, učiteľka slovenskej školy, ktorá pracovala s tanečníkmi sedemnásť rokov. Po Anne Medovarskej sa ujala vedenia súboru na krátky čas Katarína Zsoldosová i jej dcéra Ildika. Potom sa stali vedúcimi súboru Michal Tejši, Anna Ištvánová Račková, Katarína Szabová Tóthová, Ondrej Szabó a Elena Zsingorová Karaszová. Od roku 1992 viedla súbor Zuzana Lauková (na krátky čas ju vystriedal Attila Jáhn).
Tanečný súbor „ Komlóš“ vystupuje takmer v každej Slovákmi obývanej obci v Maďarsku , je stálym hosťom mestských akcií . V roku 1964 a 1983 dostal súbor za vynikajúcu prácu vyznamenanie:
„Za socialistickú kultúru“, v roku 1969 dostal pochvalu ministerstva kultúry za dlhoročnú činnosť a v roku 1996 vyznamenanie za mesto
„ Pro Urbe“.V roku 2006 súbor dostal vyznamenanie CSS Za našu národnosť.
Tanečníci v posledných rokoch vystúpili na mnohých medzinárodných festivaloch. Tak sa dostali trikrát do Turecka, dvakrát do Grécka , do Talianska , do Česka , do Nemecka, a samozrejme viackrát na Slovensko.
Súbor sa zúčastnil aj na natáčaní filmov Jadvigin vankúšik a Komlóšska svadba.
Počas viac ako polstoročia sa v súbore vystriedalo niekoľko generácií, ale hlavným cieľom súboru je aj naďalej pestovanie ľudových tradícií, zachovanie tancov a spevov našich predkov, aby ich mohli odovzdávať nasledujúcim pokoleniam.
Od roku 2010 súbor pracuje ako Tanečný spolok Komlóš.
Predseda spolku je Gábor Krcsméri, podpredsedníčka je Veronika Benkőová. Umelecký vedúci súboru je Milan Krcsméri.

 

Kontakty:
Adresa: Tanečný spolok Komlóš
                5940. Tótkomlóš, ul. Erzsébet , č. 2/a
Tel/fax:  68/462-076
E-mail:  komlostancegyuttes@gmail.com
Web:     www.komlostancegyuttes.5mp.eu

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat