Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Mandolinový súbor Tremoló

 Mandolinový súbor Tremolo

Pri Nadácii za komlóšskych Slovákov bol v septembri 2009 založený mandolínový súbor Tremolo. Súbor založili v Komlóši žijúci nadšenci hry na mandolínu, ktorí sa hraniu na tomto nástroji venovali ešte počas študentských rokov. Keďže u mnohých z nich pretrval kladný vzťah k tejto aktivite až dodnes, rozhodli sa pre znovuzaloženie súboru. Vedúcim súboru bol bývalý vedúci Pavel Karasz. V súčasnosti vedúcou a zároveň umeleckou vedúcou je učiteľka Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši, Mária Gyurkovicsová Krcsmériová. V súčasnosti má súbor viac ako 20 členov. Členovia skupiny spievajú slovenské ľudové piesne, ktoré si sami doprevádzajú hrou na mandolínach, gitare, harmonike, base a husliach. Okrem dospelých sa hre na mandolínu začali venovať aj deti. Aj po takomto krátkom čase súbor dosiahol pekné výsledky. Súbor sa stáva deň čo deň známejší, aj v tomto roku už dostal viac pozvaní na slovenské podujatia nielen v Maďarsku ale aj v zahraničí (Budapešť, Békešská Čaba, Segedín, Jášč, Nadlak, Kerestúr).
Súbor Tremolo sa zapojil aj do celoštátnej národnostnej súťaže: Tanec a hudba národov 2012. Prvé kolo prebiehalo 15. septembra 2012 v meste Gyula, kde s veľkým úspechom reprezentoval slovenskú národnostnú hudobnú kultúru. Stredné a celoštátne kolo sa uskutočnilo v Segedíne a v meste Algyő, kde súbor získal zlatú medailu.
V minulom roku v decembri na Deň národností sa súbor predstavil s novým repertoárom pod názvom S muzikou okolo sveta, kde si vedúca Mária Gyurkovicsová Krcsmériová prevzala vyznamenanie Za komlóšskych Slovákov.

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat