Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Slovenské regionálne kultúrne centrum

Generácie spolu


Slovenské regionálne kultúrne stredisko Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v Slovenskom Komlóši sa založilo medzi prvými v roku 2004. Patria sem osady Bekéšskej a Čongrádskej župy, a to Slovenský Komlóš, Veľký Bánhedeš, Pitvaroš, Ambrózka a Segedín.
Sídlo sa nachádza v Slovenskom Komlóši v budove miestnej slovenskej samosprávy. Budovu prevádzkujeme v spolupráci s Organizáciou komlóšskych Slovákov a nadáciou „Za komlóšskych Slovákov”. V našej budove sídli aj najväčšia celoštátna slovenská organizácia, Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie. Úspešne spolupracujeme s Pitvarošským slovenským klubom, Verejnoprospešným spolkom pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši a samozrejme s miestnymi slovenskými samosprávami v Slovenskom Komlóši a okolitých osadách.
V našom sídle prebiehajú skúšky Slovenského ochotníckeho divadla Organizácie Komlóšskych Slovákov, miestny páví krúžok a nedávno založený mandolínový orchester Tremolo.
V spolupráci so Slovenskou samosprávou v Slovenskom Komlóši a Organizáciou komlóšskych Slovákov usporiadame do roka dve významné podujatia: 1. Kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov a súťaž komlóšskej klobásy pri príležitosti osídlenia Slovenského Komlóša Slovákmi (24. apríl). 2. Gastronomický deň v Slovenskom Komlóši (20. august).
Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši v spolupráci so Slovenským regionálnym kultúrnym strediskom OCCSSM každý rok usporiada slovenský kultúrny večierok. Okrem toho podporujeme vystúpenia umeleckých kolektívov: Folklórneho súboru Komlóš, folklórnej skupiny z Pitvaroša a Mandolínového orchestra Tremolo zo Slovenského Komlóša.
Slovenské regionálne kultúrne stredisko v minulosti nainštalovalo rôzne výstavy maliarov, fotografov, výtvarníkov, ďalej putovné výstavy Slovenského národného múzea, Aradského múzea a múzea v Békéšskej župe a tiež rôznych občianskych spolkov.
Dôležitou úlohou regionálneho strediska je poskytnúť občianskym združeniam, organizáciám pomoc pri písaní projektov a tak získať peniaze, aby mali finančný základ k fungovaniu a na organizovanie podujatí. Môžem povedať, že táto práca je tiež úspešná.
Snažíme sa našu činnosť organizovať tak, aby bol neustály kontakt medzi mladšou, strednou i staršou generáciou a úzko spolupracovali, lebo to je zárukou zachovávania našich tradícií, kultúry a jazyka.


František Zelman, vedúci slovenského regionálneho kultúrneho strediska

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat