Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Krátka história Slovenského Komlóša

Krátka história Slovenského Komlóša


Slovenský Komlóš a jeho okolie boli obývané odpradávna. Pri vykopávkach sa podarilo nájsť stopy aj po osade z doby arpádovskej, ako i z obdobia 16. storočia. Z čias arpádovskej doby sa zachovala malá kaplnka postavaná v románskom štýle. Neskôr sa komlóšska pustatina dostala do vlastníctva Jánoša Hunyadiho. V roku 1484 majiteľom tohto územia bol kráľ Matiáš, ktorý územie daroval svojmu synovi Jánovi Korvínovi. Po bitke pri Moháči sa krajina zmenila.
Začiatkom 18. storočia komlóšska pustatina patrila zemepánovi Rudnyánszkemu, ktorý ponúkol komlóšsku pustatinu Slovákom. Tí pre náboženské rozpory museli opustiť Békésszentandrás. Osadnícku dohodu o osídlení pustatiny Komlóš uzavrel 8. januára 1746 a na jar v tom istom roku 24. apríla sa presťahovalo 80 slovenských rodín na komlóšsku pustatinu. Usilovní Slováci ihneď začali stavať svoje domy, školu, učiteľovi služobný byt a pod vedením farára Juraja Sextyho postavili v roku 1893 monumentálny evanjelický kostol, ktorý je dodnes symbolom nášho mesta.
Po vyrovnaní v roku 1893 spoločnými silami postavili budovu Obecného domu a ich budovateľská práca trvala do konca 2. svetovej vojny.
Výmena obyvateľstva v rokoch 1946-1948 nechala hlboké stopy v štruktúre zloženia obyvateľstva. Zo Slovenského Komlóša sa v týchto rokoch presídlilo 939 rodín, 3254 osôb.
Paralelne s tým sa v Komlóši začalo presídlenie maďarského obyvateľstva. Počet presídlených Maďarov bol omnoho nižší, presídlilo sa 400 rodín, 1500 osôb.
Veľké politické zmeny ovplyvnili aj naše mesto.
Od roku 1990 sa zmenila politická situácia. Odvtedy na čele mesta stojí primátor a poslanecký zbor.
Vďaka dynamickému vývinu 1. novembra 1993 naša osada dostala od prezidenta Árpáda Goncza titul mesta.

 

Zemepisné a prírodné pomery Slovenského Komlóša

Názov: Slovenský Komlóš dostal dnešný názov v 18. storočí.
Komló znamená po slovensky chmeľ, tento názov dostal od divého chmeľu, rastúceho na tomto území, pokým meno Tót, čiže Slovák, pochádza z jazyka a národnosti tu žijúcich Slovákov.

Poloha: Slovenský Komlóš sa nachádza v orošházskom okrese Békešskej župy.
Vodsrvo: Mesto pozostáva z dvoch častí a tieto oddeľuje od seba Száraz-ér, v slovenskom doslovnom preklade: suché, vyschnuté koryto.
Podnebie: Všeobecný charakter podnebia: suchozemské
Rastlinstvo: Flóra a fauna Slovenského Komlóša ukazuje všeobecný obraz života prírody maďarskej nížiny.

 

 

Družobné mestá Slovenského Komlóša

Zvolen- Slovensko
Galanta- Slovensko
Jelšava- Slovensko
Nadlak- Rumunsko
Bereck- Rumunsko
Neunkirchen am Brand- Nemecko
 

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat