Naší podporovatelia:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 Slovenská Samospráva Békéšskej Župy

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Tótkomlós Város Önkormányzata

 

 

 

Správy




Vydali sme novú knihu

27. 04. 2019


 



Pozvánka

Organizácia komlóšskych Slovákov Vás srdečne pozýva na 

valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať  3. mája 2018 o 18 hodine
v Slovenskom regionálnom centre (Tótkomlós, Liszt F. u.15.)








 


Ovorenie a premietanie filmu bude 17. novembra
o 17.00 hodine. Odchod autobusu: 15.30 - Slovenské regionálne kultúrne centrum


Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši
Vás srdečne pozýva na
verejné fórum,
ktoré sa bude konať
2. novembra 2017 o 17 hodine
v Slovenskom regionálnom centre.





Pozvánka

Organizácia komlóšskych Slovákov Vás srdečne pozýva na

valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať 4. mája 2017. o 18 hodine
v Slovenskej dvojjazičnej základnej  škole (Tótkomlós, Földvári u.1.).



 



Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši
Vás srdečne pozýva na
verejné fórum,

ktoré sa bude konať
3. novembra 2016 o 17 hodine
v Slovenskom regionálnom centre. 





Oslavy 270.výročia Slovenského Komlóša aj za hranicami

„Na Komlóši zasvietilo slniečko...“ zaznela pieseň v podaní žiakov slovenskej školy dolnozemského mestečka v Horných Salibách na Slovensku začiatkom júna.


Cieľom návštevy bolo, aby popri srdečnom pozdrave Komlóšanov priniesli aj kultúrny program, prezentujúc, ako žije slovenčina, slovenská kultúra tam, odkiaľ sa kedysi mnoho rodín dostalo do tohto okolia. V Slovenskom Komlóši v tomto roku oslavujú 270. výročie znovu založenia osady. Detský umelecký súbor Harmónia pri tejto príležitosti zavítal na Slovensko, aby potešil tam žijúcich bývalých Komlóšanov slovenskými piesňami, tancami a recitáciou. Zároveň to bola aj návšteva tamojšej základnej školy, aby nadviazali kontakty medzi učiteľmi a žiakmi.
Po príchode sa začal program v budove základnej školy. Hostí privítali riaditeľka ZŠ a MŠ v Horných Salibách Eva Konečná a učiteľský kolektív inštitúcie. Predstavili svoju školu a komlóšske deti pozvali na programy Dňa detí, na ktorých sa s radosťou zúčastnili.
V sobotu predpoludním lákala Komlóšanov prehliadka Galanty. Po príjemnej prechádzke v Horných Salibách čakal skupinu na termálnom kúpalisku starosta Pavol Dobosy.
Večerné vystúpenie bolo venované obyvateľstvu obce, zvlášť tým, ktorí až dodnes pestujú kontakty s rodnou osadou na Dolnej zemi. Niektorí žiaci mali možnosť sa stretnúť s presťahovanými príbuznými. V kultúrnom dome sa program začal vystúpením žiakov miestnej základnej školy. Po nich nasledoval hosťujúci detský umelecký súbor, ktorý sa v tento večer predstavil komlóšskymi tancami a choreografiami zo Slovenska. Program spestrili recitácie žiakov. Takmer hodinový program bol vyjadrením úcty predkom, ktorí pred 270. rokmi položili základy dolnozemského mesta a milým prekvapením pre obyvateľov Dolných Salíb a okolia. Tí, ktorí mali, alebo ešte stále majú kontakty s Komlóšom, sledovali program so slzami v očiach, ale dojatí boli aj tí, ktorí nepoznali toto mesto. Divili sa, že tak ďaleko od slovenských hraníc ešte žije takáto bohatá slovenská kultúra a zachováva sa materinský jazyk.


Cestou domov pozreli hlavné mesto Slovenska, a sa ešte zastavili pri vodnom diele v Gabčíkove.
Takmer 50 veselých a šťastných detí sa vrátilo z trojdňového, zážitkami naplneného pobytu na Slovensku s pocitom, že kultúrna činnosť, ktorú vykonávajú vo svojej základnej škole, je ozajstná hodnota, uznaná už aj za hranicami. K úspechu výletu prispeli rodičia a pedagógovia.
Finančnú podporu poskytli EMMI, CSSM, Slovenská samospráva Békešskej župy, Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši a Termálne kúpalisko Podhájska pod vedením Jozefa Barcaja.



 

POZVÁNKA

Organizácia komlóšskych Slovákov
Vás srdečne pozýva na
valné zhromaždenie,
ktoré sa bude konať
5. mája 2016. o 18 hodine
v Slovenskom regionálnom centre.








POZVÁNKA

 Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši

Vás srdečne pozýva na

verejné fórum,

ktoré sa bude konať

5. novembra 2015. o 17 hodine

v Slovenskom regionálnom centre. 


 


 


Nasledujúce stretnutie členov organizácie bude 2. júla o 18.00 hodine.

Deň Slovákov sa bude konať v Telekgerendáši 4. júla v sobotu. Prihlásiť sa môžete v Slovenskom regionálnom kultúrnom centre. Tiež si tu môžete objednať aj obed. Cestovať budeme osobitným autobusom,

Na 26. júna plánovaný program z technických príčin
sa uskutoční v inom termíne.






 


 

POZVÁNKA

Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši

Vás srdečne pozýva na

verejné fórum,

ktoré sa bude konať

6. novembra 2014. o 17 hodine

v Slovenskom regionálnom centre.


 

VÝSLEDKY VOLIEB

Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši

Regisztrált választók száma: 619 fő,
Szavazáson megjelentek száma: 434 fő (70,1 %)
Érvényes szavazatok száma: 421 szavazat
Érvénytelen : 13 szavazat

 • Laukó Zsuzsanna 400 szavazat

 • Bajczer Jánosné 334 szavazat

 • Zelman Ferenc 317 szavazat

 • Matajsz András 263 szavazat

 • Moravszkiné Paulik A. Katalin 234 szavazat

Župná samospráva v župe Békés 

Jelölő szervezet: SZLOVÁK UNIÓ- MSZSZ- KSZ

Képviselők:

 • Cservenák János

 • Dr. Csicsely Ilona

 • Fábri Judit

 • Klementné Zelman Ildikó ( Tótkomlós)

 • Krajcsovicz Andrásné

 • Tóth Erika

 • Zsilák Pál ( Nagybánhegyes)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

SZLOVÁK UNIÓ - MSZSZ- KSZ képviselői ( 16 fő)

 • Hollerné Racskó Erzsébet ( Budapest- Tótkomlós)

 • Papucsekné Glück Márta ( Pilisszentkereszt )

 • Riba Etelka ( Budapest- Kétsoprony)

 • Nagy Mária (Piliscsév)

 • Zelman Ferenc ( Tótkomlós)

 • Fuhl Imre ( Pilisszentkereszt)

 • Kuczik Júlia ( Sátoraljaújhely)

 • Nagy Tamás ( Dunaegyháza)

 • Dr. Szabó Zsuzsanna ( Budapest- Cinkota)

 • Dr. Egyed Ferdinánd ( Salgótarján)

 • Kesjar Mátyás ( Csabaszabadi)

 • Komjáthi Gáborné ( Vanyarc)

 • Szabóné Tóth Katalin ( Kistarcsa- Tótkomlós)

 • Hollósy Tiborné ( Budapest- Pitvaros)

 • Lászik Mihály ( Békéscsaba- Tótkomlós)

 • Lénártné Orliczki Judit ( Répáshuta)

IDENTITA képviselői (7 fő)

 • Fuzik János ( Szeged- Kesztölc )

 • Andó György ( Békéscsaba)

 • Medvegy Pálné ( Szarvas)

 • Zemenné Palecska Erika ( Acsa- Tótkomlós)

 • Demjén Tamásné ( Pilisszentkereszt)

 • Pintér- Jurkovics Mária ( Piliscsév)

 • Dr. Szabó Zoltán ( Bakonycsernye)


 


VOĽBY 12. OKTÓBER 2014

VÁŽENÍ KOMLÓŠANIA, VÁŽENÍ SLOVENSKÍ VOLIČI!

Ďakujeme Vám, že ste sa prihlásili na zoznam slovenských národnostných voličov. V Slovenskom Komlóši sa doteraz zaregistrovalo viac ako 600 ľudí, aby sa aj naďalej zadržalo školstvo, jazyk a kultúra našich slovenských predkov.
Na slovenských kandidátov hlasovať môžete v materskej škole na ulici Erzsébet.
Dostanete tri volebné listiny:

 1. Do miestnej slovenskej samosprávy hlasovať môžete maximálne na 4 alebo menej kandidátov.

 2. Hlasujte na spoločnú listinu župy Békéš, na ktorej je našou kandidátkou Ildikó Zelmanová Klementová.

 3. Do Celoštátnej samosprávy hlasujte na listinu Komlóšanky, kandidátke na miesto predsedu, Alžbety Račkovej Hollerovej, na ktorej sú našimi kandidátmi František Zelman, rodák Komlóšan Michal Lászik a pôvodom Komlóšanka Katarína Tóthová Szabová.
   

Kandidáti do Slovenskej národnostnej samosprávy 

 1. Zuzana Lauková,

 2. Marianna Bajczerová, 

 3. František Zelman,

 4. Katarína Moravskiová Pauliková

 5. Ondrej Matajs

VÁŽENÍ KOMLÓŠANIA! VÁŽENÍ SLOVENSKÍ VOLIČÍ!


Ešte raz Vám ďakujeme, že ste sa prihlásili na zoznam slovenských voličov. Na každé naše slovenské podujatie Vás srdečne očakávame, o ktorých sa môžete informovať na nástenke pri Mestskom úrade a pri Slovenskom regionálnom centre (ul. Liszt F. 15.), alebo na našej webovej stránke.


Srdečne Vás pozývame na najbližší slovenský program:

 • dňa 3.októbra 2014 o 16 hodine na odhalenie pamätnej tabule
  Dr. MICHALA ANTALA (Miesto: Slovenská základná škola),

 • a potom o 17.00 do Slovenského regionálneho centra na Spoločné slovenské večierky.

S úctou prosíme každého voliča, aby 12. októbra išiel hlasovať aj na kandidátov mestskej samosprávy, aj na kandidátov slovenských samospráv!

 



 

 



 


 

 


 

Organizácia komlóšskych Slovákov
10. apríla od 18.00 hodiny usporiada
valné zhromaždenie.
 


 


 


 

POZVÁNKA

na vernisáž putovnej výstavy
1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie
dnešného Slovenska

Vernisáž výstavy sa bude konať 21. januára (utorok) 2014 o 14 hodine
v Slovenskej základnej škole

Výstavu otvorí: Mgr.Gabriel Húshegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu
Štefan Daňo, generálny konzul SR

Srdečne Vás očakávame!

 


 

POZVÁNKA

na fórum, ktoré sa bude konať 28. januára 2014 o 17 hodine 

v Slovenskom regionálnom centre
Téma: NÁRODNOSTNÉ VOĽBY

Prednášateľ:
Ján Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Srdečne Vás očakávame!
 



 

 

Dňa 2. januára nás navždy opustila výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová. Celý svoj plodný život, ktorý zasvätila svojej národnosti, prežila v Békešskej Čabe. Vďaka svojej nekaždodennej iniciatívnosti, vytrvalej práci a príkladnej morálnej sile bola známa a uznávaná aj na Slovensku, v Srbsku, v Rumunsku, v Chorvátsku a v celom slovenskom svete. Svojej rodnej obci bola vždy verná, v hĺbke svojej duše zostala KOMLÓŠANKOU až do konca svojho života. Veľa nám, komlóšskym Slovákom a Neslovákom, pomohla pri formovaní našej občianskej sféry, naučila nás mnohým veciam, pretože vždy bolo niečo, čo sme sa mohli od nej naučiť.


Anča naša, veľmej nám budeš chýbať!!!


Odpočívaj v pokoji!
 

 

 

Dnes je 2020.06.01.
Tünde meniny.

 

Ďakujeme, ak 1%-om dane podporujete naše fungovanie!

Organizácia komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18387074-1-04

Nadácia Za komlóšskych Slovákov:
Daňové číslo: 18382206-1-04

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat